Gumagamit ang mga website na ito ng cookies para sa Google Analytics.

Dahil sa batas sa privacy hindi mo magagamit ang website na ito nang hindi tinatanggap ang paggamit ng cookies na ito.

Tingnan ang Patakaran sa Privacy

Sa pamamagitan ng pagtanggap ay nagbibigay ka ng pahintulot sa cookies sa pagsubaybay ng Google Analytics. Maaari mong i-undo ang pahintulot na ito sa pamamagitan ng pag-clear sa cookies sa iyong browser.

Sa halip na tangkaing takasan ang Earth, ang sangkatauhan ay maaaring mas mahusay na mamuhunan sa pagprotekta sa Earth at potensyal din ang 🌞 Araw bilang pinagmumulan ng buhay. ~ Moon Barrier The Moon Barrier: Tama ba sina Plato at Aristotle tungkol sa buhay?

Patakaran sa privacy